Algemene Voorwaarden

Zoals ieder bedrijf heeft ook CultureRoad v.o.f. algemene voorwaarden. Als bij ons een reis boekt, ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Tour boeken

 1. CultureRoad v.o.f. biedt enkel pakketreizen aan (tenzij anders vermeld). Dit kunnen individuele en/of groepsreizen zijn.
 2. Alle aangeboden reizen vallen onder de STO-reisgarantie, tenzij anders vermeld.
 3. CultureRoad v.o.f. maakt gebruik van de derdengeldenregeling Cetro Escrow en de Stichting Take Over (STO-reisgarantie). Als reiziger betaal je de reissom niet aan CultureRoad v.o.f. maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow is een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener. Zij beheren deze stichting. Bij het boeken van je reis vragen wij om het volledige bedrag in één keer over te maken naar Certo Escrow. Zodra Certo Escrow en CultureRoad v.o.f. de transactie heeft bevestigd, is de boeking definitief.
 4. CultureRoad v.o.f. behoudt zich ten alle tijden het recht om de boeking te annuleren, indien het niet kan voldoen aan de gewenste reis.
 5. Al onze prijzen zijn inclusief reserveringskosten, maar exclusief visumkosten en vlucht naar het startpunt van de bestemming van de reis.
 6. Mochten de prijzen door onvoorziene omstandigheden veranderen voor aanvang van de reis, dan behoudt CultureRoad v.o.f. zich het recht om dit door te berekenen naar de klant. Dit gebeurt natuurlijk wel in overleg, maar zal wel bindend zijn voor de reis. Bij een stijging van meer dan 10% op de originele tourprijs, heb je als klant het recht om te de reis te annuleren. Hierbij vervalt dan wel het minimale bedrag van €250.

2. Betalen

 1. Nadat je van CultureRoad v.o.f. een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow een e-mail met uitnodiging. Deze e-mail bevat een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kan er direct tot betaling overgegaan worden. Je kan ook een overboeking doen als je niet kan of wil betalen via internetbankieren.
 2. De klant maakt het gehele verschuldigde bedrag in één keer over naar Certo Escrow.

3. Visum, paspoort, verzekering, veiligheid en gezondheidszaken

 1. Iedereen dient zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen bij het boeken van de reis. Als klant doe je zelf de aanvragen voor visa en vaccinaties.
 2. CultureRoad v.o.f. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet op tijd ontvangen van je visum, paspoort of vaccinatie. Mocht je niet op tijd over de benodigde reisdocumenten beschikken dan behoudt CultureRoad v.o.f. zich het recht om toch het hele bedrag van de reis te houden. Dit i.v.m. de reeds gemaakte kosten. Dit besluit wordt per zaak bekeken en kan eventueel worden herzien. Als je als klant onjuiste gegevens hebt ingevuld of andere onjuiste informatie hebt gegeven die ervoor zorgen dat je visumaanvraag geweigerd wordt, heeft CultureRoad v.o.f. het recht om geen teruggave te doen.
 3. Uitzondering op 3.1 en 3.2. is de bestemming Noord-Korea. Hiervoor wordt de aanvraag gedaan door CultureRoad v.o.f. (€50). Zie hiervoor ook punt 12.
 4. Je moet jezelf kenbaar maken bij de Nederlandse overheid, indien je naar bestemmingen gaat waar instanties dat nodig vinden.
 5. Je zorgt zelf voor de benodigde verzekeringspapieren. CultureRoad v.o.f. raadt iedereen sterk aan om een goede (reis-)verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou. Als je op reis gaat moet je zelf verzekerd voor de betreffende bestemming.

4. Annulering

 1. Alle annuleringen moeten per e-mail of brief worden ingediend. De datum waarop de CultureRoad v.o.f. jouw annulering ontvangen heeft, is de datum waarop wij het annuleringsproces inzetten.
 2. De datum tot verhouding van de tour, is altijd de eerste dag die wordt genoemd in het tourschema van de betreffende reis.
 3. Bij annulering van je reis worden de volgende kosten ingehouden
  • Bij een annulering van min. 60 dagen wordt €250 ingehouden van het totaal bedrag.
  • Bij een annulering van 59 tot 35 dagen wordt 50% ingehouden van het totaal bedrag.
  • Bij een annulering van 35 tot 0 dagen wordt 100% ingehouden van het totaal bedrag.
 4. Tijdens de tour is het niet mogelijk om een annulering te doen voor een gedeelte van de tour (mocht je als klant daartoe besluiten). Daarnaast moet je je als klant bij de reisleiding kenbaar maken waarom je van het reisschema afwijkt of af wilt wijken.

5. Force Majeure (Overmacht)

 1. Force Majeure is een gebeurtenis die wij als CultureRoad v.o.f., met al onze voorzorg, niet hadden kunnen voorkomen. Voorbeelden van dit soort gebeurtenissen zijn een oorlog, onrust, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in het tourschema of aanpassingen van het transport of vergelijkbare gebeurtenissen waar wij zelf geen controle en absolute zeggenschap over hebben. Mocht dit voorkomen en betekenen dat de tour niet door kan gaan, dan zal er een alternatief geboden worden. Als dat alternatief niet naar wens is, vergoeden wij volledige kosten van de tour.
 2. In geval van het bovenstaande worden eventuele extra gemaakte kosten door de klant niet vergoed door CultureRoad v.o.f.

6. Boekingswijzigingen

 1. Bij wijzigingen van de geboekte reis worden verwerkingskosten van €50 gerekend, plus het verschil in prijs tussen de tours. Neem echter altijd eerst contact op met CultureRoad v.o.f. voordat je dit in werking wilt zetten.
 2. Als iemand ander voor jou in de plaats reist, moet je naam gewijzigd worden. Het wijzigen van de naam gebeurd enkel in overleg. Voor de wijziging worden €50 wijzigingskosten in rekening gebracht. Het wijzigen van namen van deelnemers is niet voor alle bestemmingen mogelijk.

7. Veranderende lokale omstandigheden en regelgeving

 1. De lokale omstandigheden en regelgeving op een reisbestemming zijn soms onderhevig aan veranderingen. Hierbij kan worden gedacht aan; Force Majeur, weersomstandigheden, politieke veranderingen, natuurrampen, stakingen, grensovergang problemen, technische problemen, vlucht annuleringen, ziekte of vergelijkbare situaties. Hoewel we zoveel mogelijk proberen vast te houden aan het schema kunnen wij niet altijd voorkomen dat er wijzigingen optreden. We proberen, in geval van verandering, altijd een gelijkwaardige vervanging in het schema te zetten. We kunnen hier echter niet verantwoordelijk voor worden gehouden, ook niet voor mogelijke extra kosten. Onze reizen vergen enige flexibiliteit van onze klanten en we verwachten dat jij die ons ook dit biedt.
 2. Mocht er voor aanvang van de reis een grote wijziging komen in het schema dan zal dit worden voorgelegd aan de klant.

8. Garantieregeling

 1. CultureRoad v.o.f. maakt gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. Hiermee voldoen we aan de wettelijk verplichte garantiestelling.
 2. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van CultureRoad v.o.f. ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis de klant zich bevindt, dat de klant zijn geld terug krijgt, de reis kan vervolgen of –indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat– naar huis kan reizen.
 3. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt de klant de reissom niet aan CultureRoad v.o.f. maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.
 4. Wanneer CultureRoad v.o.f. voor het einde van je reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt je geld 1 dag na afloop van de reis vrijgegeven aan CultureRoad v.o.f.. Mocht CultureRoad v.o.f. voor het einde van de reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan de reisgelden naar STO. Zo kunnen eventuele schuldeisers niet bij je geld. Indien je als klant nog niet op reis bent, ontvangt je de betaalde reissom terug. Wanneer je al onderweg bent, zal de STO ervoor zorgen dat je het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt, je de reis kunt afmaken of –indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat– dat je naar huis kunt terug keren.

9. Verantwoordelijkheid

 1. Als je een reis boekt bij CultureRoad v.o.f. ga je ermee akkoord dat het type tours dat wij aanbieden de nodige risico’s met zich meebrengen op het gebied van letsel, verlies en/of diefstal en beschadiging van persoonlijke bezittingen.
 2. Als je een reis boekt bij CultureRoad v.o.f. accepteer je dat met het type tours dat wij aanbieden de standaarden anders zijn dan in Nederland op alle mogelijke aspecten van het reizen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je als reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, dan word je verzocht hierover contact op te nemen met CultureRoad v.o.f.
 3. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden gaat CultureRoad v.o.f. er van uit dat je alle informatie hebt verstrekt die nodig is, en dit naar waarheid hebt gedaan. Indien dit niet geval is, heeft CultureRoad v.o.f. het recht om je uit de groep te zetten.

10. Reisleiders

 1. Bij alle groepstours die CultureRoad v.o.f. aanbiedt, werken we samen met onze lokale partners. De groepen bestaan daarbij uit maximaal 24 mensen. Indien er meer deelnemers zijn, zal de groep worden opgesplitst. Tijdens de groepstours word je begeleidt door een westerse, Engelstalige gids. Daarnaast gaat er ook altijd een lokale gids mee. De tours bestaan uit mensen vanuit de gehele wereld.
 2. Bij zelfstandige tours bestaat er een kans dat je geen westerse gids mee hebt.
 3. Door deel te nemen aan de groepsreizen accepteert je als klant de autoriteit van de reisleider. Zijn of haar woord is het laatste woord en zal tijdens de hele reis altijd in acht moeten worden genomen. Reisleiders hebben ook altijd het recht om mensen uit de groep te zetten, indien ze zich niet naar behoren gedragen. Hierdoor kan CultureRoad v.o.f. niet de verantwoordelijkheid voor hen nemen.

11. Risico’s

 1. Sommige van onze bestemmingen brengen risico’s met zich mee die groter zijn dan bij de gemiddelde vakantie. CultureRoad v.o.f. gaat er van uit dat iedereen die mee gaat op reis op de hoogte is van de situatie in zijn bestemming en dat zij hiervoor ook de risico’s accepteren. Natuurlijk probeert CultureRoad v.o.f. het altijd om alle risico’s zo minimaal mogelijk te houden.
 2. Iedereen dient zich ook ten alle tijden te houden aan de lokale wetgeving.

12. Noord-Korea appendix

 1. Als je bij CultureRoad v.o.f. een reis boekt naar Noord-Korea moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je bent geen Noord-Koreaans staatsburger;
  • Je bent geen professionele journalist of fotograaf;
  • Je bent niet van plan om enig video- of fotomateriaal, opgenomen tijdens de tour, na de reis te publiceren. In het geval van twijfel kan je altijd contact met ons opnemen.
 2. CultureRoad v.o.f. moet zich tijdens de reis houden aan de Noord-Koreaanse wet- en regelgeving. Inbreuk op deze wetten heeft serieuze gevolgen voor CultureRoad v.o.f., onze partners,  de veroorzaker, de groep en onze Koreaanse gidsen. Als je de wet verbreekt en dit opgemerkt wordt door de lokale autoriteiten, dan neemt CultureRoad v.o.f. niet de verantwoordelijkheid voor de veroorzaker. Bij het boeken van een tour bij CultureRoad v.o.f. nemen we aan dat de klant zijn verantwoordelijkheid neemt en van bovenstaande zaken op de hoogte is en ze in acht neemt.

13. Veranderingen in de voorwaarden

 1. CultureRoad v.o.f. heeft het recht om bovenstaande voorwaarden ten alle tijden aan te passen. De prijzen op onze site zijn niet bindend. Pas na het aanvragen voor een boeking zullen we de definitieve prijs doorgeven. Dit hangt ook samen met de keuzes voor o.a. het vervoer. Vliegtuigen en treinen kunnen volgeboekt zijn. Mocht dit het geval zijn dan laten we dit z.s.m. weten.Mocht de klant de tour niet afmaken om wat van de reden dan ook, dan zal CultureRoad v.o.f. geen terugstortingen doen.

© CultureRoad v.o.f. 2016

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress